Chevrolet -60 Belair 4dr sedan

1960  Chevrolet  Belair   4 dr Sedan  friskt objekt  från torra Kansas    283 och Powerglide   , Power-steering

Finns hemma nu !

-60 Chevrolet Belair

Be the first to like.
Share

Comments are closed.