Ford 1956 COE Cab over engine

1956  Ford   COE   en mycket frisk  lastbil  med original Y-block V8  och 5-speed  finns i torra Montana och kan tas hem på beställning

-56 Ford COE 1-56 Ford COE 2-56 Ford COE 3-56 Ford COE 4

Be the first to like.
Share

Comments are closed.